Politica de confidentialitate

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această politica de confidentialitate vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către  MEVAEVENTS S.R.L. cu sediul social in Strada Codalbitei 39, Sector 2, Bucuresti, Romania,  inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9869/2016 si avand cod de înregistrare fiscală RO36339017 denumita in cele ce urmeaza Mergini.

Acesta politica de confidentialitate are scopul de a va informa cu privire la modalitatea prin care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Luam foarte în serios responsabilitatea privind securitatea informațiilor clienților, iar in acest sens, ne angajam sa asiguram conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranta si incredere.

Contact

Aveti posibilitatea de a ne contacta în orice moment, utilizând datele de contact de mai jos: 

E-mail: office@mergini.ro

Adresă de corespondență: Strada Codalbitei 39, Sector 2, Bucuresti, Romania

 

Ce tipuri de date prelucram si care este sursa acestora?

Cele mai multe date personale colectam atunci cand ati decis sa faceti cumparaturi pe magazinul nostru online sau v-ați dat acordul expres sa primiti informatii comerciale la adresa de e-mail comunicata. Cu titlu de exemplu, mentionam urmatoarele categorii de date:

 1. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume;
 2. Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă / corespondenta; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email;
 3. Detalii financiare, cum ar fi: plata contravalorii contractate pentru dumneavoastra;
 • Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă plasarea comenzii, respectiv furnizarea produselor solicitate de dumneavoastra.
 • In baza caror temeiuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a va putea furniza produsele selectate de dumneavoastra. Astfel, temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de contractul de vanzare stabilit intre dumneavoastra si Magazin.

Magazinul poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate, produsele si promotiile disponibile, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca pot exista cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Magazinului în instanță.

In ce scopuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 1. Furnizarea produselor selectate, implicit validarea, expedierea si facturarea comenzilor, solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda si/sau bunurile achizitionate, returnarea si rambursarea contravalorii produselor dupa caz;
 2. Cercetare de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor;
 3. Efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii bunurilor oferite catre dumneavoastra si imbunatatirea serviciilor de relationare cu clientii;
 4. Transmiterea ofertelor exclusive si a reducerilor aplicabile unor produse selectate, la solicitarea dumneavoastra sau cand exista consimtamantul dumneavoastra expres in acest sens;
 5. Gestionarea activitatii finaciare si fiscale a Magazinului;
 6. Indeplinirea obligatiilor legale;
 7. Soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice;
 8. Apărarea drepturilor si intereselor Magazinului in instanta, in cazul unei dispute.

Destinatarii datelor dumneavoastra personale

Magazinul va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari: 

 1. Companii care furnizeaza servicii de livrare pentru bunurile achizitionate de dumneavoastra;
 2. In situatia in care ati optat pentru plata cu cardul a produselor selectate, vom furniza datele dumneavoastra catre operatori de plata care au pus la dispozitie sisteme de plati ca modalitate de plata (cum ar fi: Netopia Mobilpay);
 3. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
 4. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);
 5. Instanta compententa România sau din alt stat, in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Magazinului;
 6. Persoane juridice cu care Magazinul se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea obligatiilor legale ce ne revin.

Cat timp vom pastra datele dumneavoastra personale?

Durata  de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal depinde de natura procesarii, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea. Va informam ca datele dumneavoastra personale nu vor fi retinute o perioada mai mare decat cea necesara pentru furnizarea produselor selectate sau cea prevazuta in legislatia aplicabila domeniului in care activam.

In situatia in care prelucrarea datelor se bazeaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra, va informam ca va vom prelucra datele cu caracter personal pana la retragerea consimtamantului. Mentionam in acest sens ca puteți face aceasta cerere de retragere a consimtamantului în orice moment, iar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizata înainte de retragere.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Magazinul nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom informa in prealabil in acest sens. 

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, in calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Magazinul a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 • Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
 • Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
 • Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
 • Auditarea furnizorilor pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Drepturile dumneavoastra privind procesarea datelor personale

 • Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
 1. Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Magazinul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
 2. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Magazin;
 3. Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Magazin („dreptul de a fi uitat”);
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Magazinul;
 5. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Magazin sau în numele Magazinului;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;
 7. Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Magazin sau în numele Magazinului, respectiv catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.
 • Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus.
 •  
 • Modificari ale Politicii de confidentialitate

Este posibil sa modificam informatiile cuprinse in prezenta Politica de confidentialitate atunci cand vom considera ca va fi necesar. Atunci cand modificarea in cauza este importanta pentru confidentialitatea datelor dumneavoastra va vom informa astfel incat sa puteti verifica si evalua modificari, iar in cazul in care veti considera necesar sa va opuneti sau sa anulati serviciul/functionalitatea. In orice eventualitate, va recomandam sa verificati periodic Politica de confidentialitate.